Objednávky a informace na: 775 622 174

oddělovač Autošrotiště
MENU

Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel, která je podmínkou pro odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel, se provádí na základě souhlasu krajského úřadu s cílem stažení nebezpečných odpadů ze životního prostředí.

Likvidace aut se uskutečňuje v areálu firmy na ekologické ploše (autošrotiště), která byla speciálně za účelem této činnosti vybudována. Kapacita ekologické likvidace aut činní 2000 kusů ročně.

Postup recyklačního procesu

1.

Příjem vozidla

2.

Odsátí kapalin

3.

Odstrojení

4.

Drcení / kompletní recyklace

Ekologickou likvidaci mohou provádět pouze autorizovaní zpracovatelé autovraků.
V první fázi probíhá kontrola VIN kódu, vystavení dokladu o příjmu vozidla a demontáž SPZ.

Auto poté prochází ekologickou likvidací – procesem, při kterém se odsávají a vypouštějí všechny nebezpečné kapaliny, jako jsou oleje, pohonné a provozní látky, nebo také chladící kapaliny.

Samotná recyklace pak začíná odstrojením, při kterém se demontují sedadla, pásy a airbagy. Následuje pak rozřezání nebo nastříhání autovraku a končí kompletním rozdrcením a slisováním.